De afdeling

De dagelijkse leiding van de afdeling is in handen van het bestuur. Zij leggen hun plannen voor, en verantwoording af aan de ledenvergadering; het hoogste orgaan van de afdeling. De ledenvergadering komt tenminste tweemaal per jaar bijéén. Onder documenten zijn alle stukken voor de ledenvergadering te vinden. De huidige bestuursleden zijn: