1 mei 2015, om 19:30 | volgt zsm

1 Mei viering.

Beste Leden,

Op 1 Mei vieren wij de dag van de Arbeid, een mooie gelegenheid om stil te staan bij de verworvenheden en opgaven van de sociaal democratie. Overdag krijgen alle leden van 65 jaar en ouder een rode roos in de avond planten we naar goed gebruik een boom, en eren we de jubilarissen die daarbij aanwezig kunnen zijn. De avond ziet er globaal als volgt uit:

19.30 verzamelen en planten van de 1 mei boom
19.50 Woordje van de voorzitter en uitreiken van de speldjes.
20.00 Een rode rede door Lutz Jacobi.
20.20 Uit volle borst de internationale.
20.30 Een drankje en gezellig samenzijn in een nabijgelegen café. (De eerste is op kosten van de partij)

Waar we de boom mogen planten is nog niet helemaal duidelijk, zodra de locatie bekend is komt dat bericht naar u toe. Voor de mensen die graag aanwezig willen zijn, maar vervoer nodig hebben: mail of bel naar onderstaande gegevens. Er zijn genoeg mensen die u graag mee nemen!

Ik hoop u allen te zien!

Teunis van der Veen
Afdelingsvoorzitter PvdA De Fryske Marren.
06 36 56 43 61
tvanderveen@live.nl