30 oktober 2017, om 20:00 | Onbekend

Algemene ledenvergadering

In het najaar zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden. De agenda voor deze vergadering is nog niet opgesteld. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde zullen komen zijn het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen en het voorstel kandidatenlijst.