13 juli 2017, om 20:00 | Zalencentrum Sint Nyk

Bijeenkomst verkiezingingsprogramma

Tijdens de ledenvergadering in maart is er afgesproken dat we het verkiezingsprogramma in een nieuw format gieten: een kort programma bestaande uit drie onderdelen (waarom, wat en hoe) dat samen met zoveel mogelijk leden én kiezers wordt opgesteld. Voor we het programma eind oktober formeel vaststellen zullen er dan ook verschillende bijeenkomsten worden gehouden.

Hierbij willen we je van harte uitnodigen voor de eerste van deze bijeenkomsten op 13 juli a.s. We gaan deze avond in op het eerste onderdeel van het verkiezingsprogramma; Het waarom. Het gaat om de idealen of waarden en de visie dit daaruit voortkomt van de Partij van de Arbeid in de Fryske Marren anno 2017. We zijn niet op zoek naar brede verhalen over nationaal of internationaal onrecht maar op zoek naar een herkenbaar lokaal en actueel verhaal. Waarom is de PvdA onontbeerlijk in het gemeentebestuur van De Fryske Marren? waarom is er een PvdA DFM? Waarom doen we mee aan de verkiezingen?

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst vragen we iedereen (dus ook wie er niet bij kunt zijn) om hun persoonlijk ideeën hierover in 100 tot 150 woorden op papier te zetten. Graag ontvangen we deze uiterlijk 30 juni op tvanderveen@live.nl We zullen alle inzendingen bundelen en kijken wat de gemene deler is en wat de discussiepunten. Op de bijeenkomst zullen we het gesprek met elkaar voeren op basis van deze inbreng.

Graag zien we je op 13 juli in zalencentrum Sint Nyk in Sint Nicolaasga. Aanvang 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

PvdA stuurgroep verkiezingsprogramma,
Frans Westra
Johan Dijkstra
Riek van der Vlugt
Teunis van der Veen