Door Jur van Vegten op 19 februari 2016

Jeugdketen en –caravanbeleid

Jeugdketen en –caravanbeleid

In het binnenkort door de raad vast te stellen “Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet” staat een klein stukje over Jeugdketen en –caravanbeleid. Op een later tijdstip (1e helft 2016) wil het college komen met een geharmoniseerde visie op dit punt.

Deze harmonisatie is van belang omdat in de drie voormalige gemeenten verschillend werd omgegaan met deze jeugdketen en -caravans. In Lemsterland waren ze niet toegestaan, in Skartserlan werden ze passief gedoogd en in Gaasterlan-Sleat actief gedoogd.

Wij zijn als fractie zeer benieuwd hoe onze leden en belangstellenden hierover denken.

Zou zeggen: “Pak eens uit en laat het ons weten”.

Gaarne reacties naar j.vanvegten.pvda@defryskemarren.nl

Jur van Vegten

Jur van Vegten

Woonplaats: Balk

Meer over Jur van Vegten