Door Roel Kingma op 20 juni 2017

Verzoek niet overgenomen

Reactie van het college van B. & W. op onze brief van 31 mei j.l. om een vertegenwoordiger van de initiatiefgroep “Kom net un uus Eintsje fan ‘e daam”  in de klankbordgroep op te nemen.

Ons verzoek is niet overgenomen omdat een vertegenwoordiging van de Stichting Oud Lemmer, de Stichting Dorpsbehoud en de ondernemersvereniging al een goede invulling is aan de klankbordfunctie, aldus het college. Wij hebben altijd beweerd dat de uitbreiding met een vertegenwoordiger van de initiatiefgroep het draagvlak zou vergroten en daar ging het ons om. Wel heeft het college toegezegd onze suggestie te bekijken het gebouwtje op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen en bij het opstellen van het monumentenbeleid daar op terug te komen. Wij hopen dat op de een of andere manier toch de initiatiefgroep betrokken wordt bij de verdere plannen. Het college deelt in de brief aan ons nog mee dat er onder meer gekeken wordt naar het opknappen van het pad over de dam en de mogelijkheid om het oorspronkelijke remmingswerk op de kop van de dam terug te plaatsen. Ook wordt onderzocht op welke wijze het hokje het best kan worden gerestaureerd en kan worden voorzien van een stalen opstand en een lichtpunt. Tenslotte danken wij alle Lemsters die zich hebben ingezet voor de actie tot behoud.

Roel Kingma, gemeenteraadslid PvdA

Roel Kingma

Roel Kingma

Geboren: 6 augustus 1947 in Lemmer aan de Vissersburen Woonplaats: Delfstrahuizen. Beroep: ik ben achtereenvolgens docent in de didactiek van de geschiedenis aan een lerarenopleiding, directeur van een pedagogische academie en rector geweest. Daarnaast ben ik in deeltijdwethouder geweest in de periode 1978-1982 en 1986-1991. Ook  was ik raadslid in de gemeenten Broek in Waterland,

Meer over Roel Kingma