Door op 26 april 2016

Centrum Lemmer kleurde Rood.

In het kader van de ‘Permanente Campagne’ gaan we geregeld naar de mensen toe. Op 27 februari liepen we van huis tot huis in de oude wijk rond de Kolk in Joure. We hoorden hoe bewoners dachten over (het gebrek aan) sociale woningbouw. Deze bevindingen geven belangrijke informatie voor actie van de fractie.

Zaterdag j.l. was de campagne gericht op Lemmer. Het waaide flink. ’s Middags scheen de zon waardoor er veel mensen op de been waren. Acht enthousiaste PvdA’ers deelden in tweetallen rozen uit bij supermarkten, rond het Dok en op de Vissersburen. ‘Mogen wij u blij maken met een roos namens de PvdA’? De meeste mensen waren inderdaad blij, en verrast door dit gebaar. Ze vonden het positief dat wij niet alleen tijdens de verkiezingen de straat opgingen (die vraag werd wel gesteld). Een enkeling wilde geen roos omdat ze nog moesten boodschappen, het hun kleur niet was, en één mevrouw vertelde hoe jammer zij het vond dat ze allergisch was voor bloemen.

We hadden veel plezier met elkaar, die gezelligheid straalden we ook uit. Binnen twee uur voerden we kortere en langere gesprekjes met over het algemeen vrolijke mensen. We waren zichtbaar en herkenbaar. Ons doel om positief in beeld te komen lijkt dan ook gehaald!