15 oktober 2015

Column van Lutz: 200 jaar democratie!!!

Sinds vorige week hangen op en rond Het Binnenhof in Den Haag vele vlaggen en borden met 200 jaar Democratie.

Vanaf september 2015 vieren de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal dit tweehonderdjarig bestaan. De Staten Generaal vertegenwoordigen het Nederlandse volk. De Staten-Generaal zijn opgedeeld in een Eerste – en Tweede Kamer. De Kamerleden controleren de Ministers en Staatssecretarissen. De Tweede Kamer telt 150 Kamerleden, de Eerste Kamer 75. Op de site http://www.200jaarstaten-generaal.nl, staat nog veel uitgelegd over de rol, de taken, van de verschillende Kamers, leuk en interessant!

Een groot deel van de negentiende eeuw kon je alleen Kamerlid worden als je veel belasting betaalde, als je rijk was dus. Pas in 1885, na een wijziging in de Grondwet veranderde dit gelukkig en kwamen er ‘gewone mensen in de Kamer: onderwijzers, winkeliers, mensen vanuit de Vakbond. Sinds 1917 zijn er ook vrouwelijke Kamerleden!

Democratie heeft elke inwoner inspraak gegeven, door ons stemrecht. Een groot, groot, groot, goed! Maar het heeft het beeld van de politiek voor veel mensen ook best ingewikkeld gemaakt. De vele verschillende partijen, de verschillende meningen, de discussies. Zoveel kranten, tijdschriften, televisieprogramma’s, deskundigen en ‘deskundigen’, facebook, twitter. Veel meningen, veel waarheden. Het volledig volgen van alle ontwikkelingen is inmiddels een dagtaak. Deels oorzaak van het feit, denk ik, dat veel mensen de politiek‘voor gezien’ houden. Er ‘geen touw meer aan vast kunnen knopen’. Een belangrijke drijfveer voor mij is nog steeds om te proberen politiek dichter bij mensen te brengen. Het daar waar mogelijk overzichtelijker te maken, begrijpelijker. Waar mogelijk, want de wereld is ook ingewikkeld!

Deze maand zijn er veel activiteiten om de democratie te vieren. Ik vier mee. Democratie is voor mij “ met elkaar en voor elkaar “.. Er is een speciale website opgesteld : http://www.200jaarstaten-generaal.nl

Zie ook : www.lutzjacobi//twitter.com

Lutz Jacobi
Lid Tweede Kamer
PvdA