Door Jan R. de Jong op 19 februari 2016

Het PvdA-congres op 13 februari ’16 in Amersfoort

Al vroeg was er een behoorlijke verzameling PvdA-leden op het station van Heerenveen, allemaal op weg naar het congres in Amersfoort. Het laatste congres, waar afgevaardigden en plaatsvervangende afgevaardigden actief zijn. Het congres staat in het teken van de daadwerkelijke realisatie van de ledendemocratie. Alle leden kunnen stemmen; zelfs thuis met de smartphone. Verder kan iedereen mee praten, maar daarbij moet je wel in het bezit zijn van een computer en een internetaansluiting. Een ontwikkeling welke past bij deze tijd. Het lijkt afstandelijk, maar eigenlijk ook niet in een tijd van Facebook en LinkedIn of Instagram. Trouwens ook dit stukje tekst is volledig elektronisch aangeleverd en we weten nauwelijks nog hoe dat twintig jaar terug ging.

Inhoudelijk hebben wij als afdeling motie 9 medeondertekend. Deze motie is ingediend door de Jonge Socialisten “Vijf voor twaalf voor Van Waarde”. Het preadvies van het bestuur was afwijzen, maar het Congres heeft met een overweldigende meerderheid deze motie aangenomen. De motie draagt het bestuur op zorg te dragen dat deze punten speciale aandacht krijgen in het verkiezingsprogramma van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

Van de actuele moties wordt een groot deel direct overgenomen. De actuele moties 11 en 32 zijn op verzoek van het partijbestuur aangehouden. De actuele motie 11 heeft betrekking op de toekomstig ‘pensioen armoede’ en motie 32 ‘pensioenopbouw en WW/ZZP-schap’. Dat vroeg het partijbestuur eveneens voor motie 34 ‘Persoonsgebonden budget’, echter de indieners hebben deze motie in stemming gebracht en het congres heeft deze motie aangenomen.

Voor het overige waren er stemmingen voor het partijbestuur en het presidium. Alles is conform de voorstellen door het congres overgenomen.

Er was in de wandelgangen beperkte aandacht voor het artikel in de Leeuwarder Courant van vandaag. In deze krant stond een interview van Jacques Monasch over de positie van Diederik Samsom.

Uiteraard waren er toespraken en deze waren allemaal heel goed. Bart van Bruggen van de JS was inspirerend, Hans Spekman maakte een mooie verbinding met het verleden en dat de Partij 70 jaar was, Lodewijk Asscher was scherp, vol humor en veel beter dan Rutte deze week in Amsterdam. Diederik gaf aan dat we trots kunnen zijn over wat de partij bereikt heeft. Om 17.30 uur zijn we allen weer richting Heerenveen gegaan na een fijne dag.

Jan R. de Jong

Jan R. de Jong

Jan R. de Jong

Ambassadeur in het zuidoosten van DFM Ik ben dus Jan R. de Jong en ben sinds 1986 lid van onze Partij. Ik ben in de periode 1995 tot 2003 voor onze Partij lid geweest van Provinciale Staten in Fryslân. Tevens heb ik verschillende bestuursfuncties binnen de Partij vervuld en ben nu penningmeester van het Gewest

Meer over Jan R. de Jong