19 januari 2015

Het PvdA-Congres van 17 & 18 januari

Door: Jan R. de Jong, congresafgevaardigde De Fryske Marren.

Een inspirerend congres met een behoorlijke politieke lading. Niet alleen de kandidatenlijst van de Eerste Kamer werd vastgesteld, maar er waren ook de (actueel politieke) moties, waaronder vrije keuze van artsen. Deze motie heeft het overigens niet gehaald.

Ik ben zaterdag ondersteund door drie leden en zondag was onze afdelingsvoorzitter aanwezig.

Terecht is er behoorlijk aandacht gegeven aan de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs. Respect voor vrijheid staat behoorlijk onder druk en dat kunnen en mogen wij nooit accepteren. Lodewijk Asscher en Paul Tang hebben hierover heldere en duidelijke woorden over uitgesproken. De target=”_blank”>inbreng van Bart van Bruggen – voorzitter van de JS – was gewoon super.

Verder heeft het congres veel zakelijke dingen afgehandeld. Zaken als:

 • Hoe om te gaan met giften – ongewijzigd aangenomen;
 • Het voorkomen van belangenverstrengeling – ongewijzigd aangenomen;
 • Resolutie ledendemocratie – een uitwerking van de Commissie Noten. Bij dit stuk is het maximaal aantal amendementen van vijf via een amendement komen te vervallen. Verder conform;
 • Stemverhouding – ongewijzigd aangenomen;
 • Benoeming van leden voor de Beroepscommissie – ongewijzigd overgenomen;
 • Samenstelling Presidium 2015 – ongewijzigd aangenomen;
 • Samenstelling PES-delegatie – ongewijzigd aangenomen;
 • De bakens verzetten & de economie terug naar de mensen – een belangrijk onderdeel van het congres.
  • Baken 1: werkgelegenheid als maatstaf van herstel en evenwicht – Bij de participatie is een belangrijk amendement rondom schijnconstructies overgenomen.
  • Baken 2: Omslag naar duurzaam in hogere versnelling – ongewijzigd overgenomen;
  • Baken 3: Innovatie en motivatie voor economische prestatie – een belangrijk amendement, waarbij er bij het verstrekken van subsidie aan innovatieve projecten ook gekeken wordt, of deze bij de verdere realisatie ook een bijdrage leveren aan de lokale en/of nationale economie in bijvoorbeeld werkgelegenheid;
  • Baken 4: Transparantie: verantwoording en zeggenschap: hierin wordt het zogenaamde ‘gouden staatsaandeel’ niet los gelaten. Dit betekent dat de mogelijkheid van een staatsaandeel gehandhaafd blijft als een sturingsmogelijkheid;
  • Baken 5: Evenwicht: vizier op de lange termijn – een amendement rondom de naleving van internationale solidariteit gericht op eerlijk werk en de toegang tot basisvoorzieningen als voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en veiligheid wordt nadrukkelijk toegevoegd, inclusief een bijdrage van 0,7 % van het BNP te besteden aan internationale samenwerking.
 • Rapport ‘Politiek van Waarde’ en resolutie ‘Politiek van waarde’ – overgenomen;
 • Voordracht kandidatenlijst Eerste Kamer – als afgevaardigde van onze afdeling en eveneens namens Fryslân en in samenspraak met Gewest Groningen het woord gevoerd en aangegeven, dat de lijst ongewijzigd zou moeten worden overgenomen. Er was een sterke drive om Ruud Koole op de lijst te krijgen en deze beweging zou directe gevolgen hebben voor de plek van Janny Vlietstra. Uiteindelijk is de lijst ongewijzigd door het Congres overgenomen.

Jan R. de Jong, congresafgevaardigde De Fryske Marren

Rottum Frl., 18 januari ’15