18 september 2016

Lezing Adriaan van Veldhuizen over SDAP

Op vrijdag 23 september organiseert de PvdA Heerenveen een bijzondere ledenvergadering met dr. Adriaan van Veldhuizen over verenigingscultuur in de vroegere SDAP (1894-1910).

De bijeenkomst vindt plaats in het Museum Heerenveen. In de pauze van de lezing is er gelegenheid om een bezoek te brengen aan het Domela Nieuwenhuis Museum, dat zich in het Museum Heerenveen bevindt. Aansluitend op de lezing is er een interview met Adriaan van Veldhuizen door Marijn Molema. De bijeenkomst duurt van 20.00 uur tot circa 22.00 uur. Introducees en leden van buiten Heerenveen zijn van harte welkom.

Adriaan van Veldhuizen (1982) studeerde geschiedenis en filosofie in Groningen en was actief voor de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijke bureau van de PvdA. Onlangs promoveerde hij op het proefschrift: ‘De Partij. Over het politieke leven in de vroege S.D.A.P.’. Tegenwoordig is Van Veldhuizen docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

In zijn lezing ‘Verenigingscultuur in de vroege S.D.A.P. (1894-1910)’ zal Adriaan van Veldhuizen verhalen over personen, plaatsen en gebeurtenissen uit de eerste jaren van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (voorloper van de PvdA). Voor veel eden was het partijleven een voortzetting van het kleinschalige verenigingsleven dat ze al kenden, niet het resultaat van een radicale keuze voor iets nieuws. De partij zorgde voor gezelligheid in de eigen buurt, maar ook voor sociale netwerken op nationaal en zelfs internationaal niveau. Het socialistische familiegevoel had echter ook een keerzijde: slepende conflicten en keiharde ruzies namen hand over hand toe. Door levendig over deze zaken te vertellen, biedt Van Veldhuizen een kijkje in de sociaaldemocratische leefwereld van rond 1900. Dat levert niet alleen opmerkelijke verhalen over de S.D.A.P. op, maar ook een
frisse blik op het fenomeen politieke partij in het algemeen.