2 oktober 2015

Overlijden Mineke Knol-Bos

Beste partijgenoten,

Op 27 september jl. is Mineke Knol-Bos op 47-jarige leeftijd overleden. Mineke was tot en met 31 december 2013 voor de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Skarsterlân. De crematie heeft plaatsgevonden op 2 oktober om 14:00 uur in Schotelhof, Rotstagastwei 45, Nieuwesloot bij Heerenveen.

Wij zullen ons haar herinneren als een robuuste en daadkrachtige volksvertegenwoordiger.

Ons medeleven gaat uit naar haar man Mascha, haar kinderen Sjoerd en Aukje en verdere familie.

Namens bestuur en fractie hebben we een rouwadvertentie in de Leeuwarder Courant van 1 oktober geplaatst.

Teunis van der Veen, voorzitter afdeling PvdA – De Fryske Marren,

Jur van Vegten, voorzitter fractie PvdA in de gemeenteraad van De Fryske Marren