30 oktober 2016

PvdA Fryske Marren wil excuses

PvdA de Fryske Marren wil excuses van de Gemeente.

Bestemmingsplan Oudehaske zou over Oudehaske moeten gaan. Echter gaat het vooral om een ontstane situatie aan de Jousterweg.

Twintig jaar geleden is daar een situatie gepland die uitgevoerd zou worden met een aantal voorwaarden. De gemeente heeft op die plek nooit gehandhaafd op deze voorwaarden. Wat volgens ons heeft geresulteerd in een escalatie tussen buren.

Dit had nooit mogen gebeuren, in dit verhaal zijn simpelweg alleen maar verliezers.

Johan Dijkstra van onze fractie heeft dan ook gevraagd aan de wethouder om openlijk zijn excuses aan te bieden voor de ontstane situatie.

De wethouder gaf aan dat de fout niet de oorzaak is van de escalatie maar dat het wel een reden kan zijn van de ontstane discussie. En wil dus naar wij aannemen geen excuses aanbieden.

Wij vinden dit simpelweg gezegd jammer, dit was het moment geweest om een fout toe te geven en daarbij excuses aan te bieden.