Door Frans Westra op 30 januari 2015

PvdA: Geen bomenkap maar werk!

De PvdA DFM verzet zich het voornemen om 5000 tot 10.000 bomen in de gemeente De Friese Meren te kappen en heeft tijdens de raadsvergadering van 28 januari tegen dit plan gestemd. Een meerderheid van de raad stemde in met het plan. De petitie met 6000 handtekeningen tegen de bomenkap, die deze avond aangeboden werd, vond geen weerklank bij de meerderheid van de raad. Met de kap van dit aantal bomen wil het college van FNP en CDA fors bezuinigen en 62.000 euro besparen. Doelstelling is om in totaal 348.000 euro te besparen op het groenbeleid.

Dat we moeten bezuinigen, dat staat vast”, aldus fractievoorzitter Frans Westra. “Dat kan door voor de groenwerkzaamheden werknemers van Pastiel en Empatec in te zetten in plaats van de relatief dure uitzendkrachten en ambtenaren, zoals het college dat voor ogen heeft. Dan hoef je al die bomen niet meer te kappen. Geen bomenkap maar werk, dat had het verhaal moeten zijn.”

Die bomen zijn niet ineens allemaal ziek’
PvdA DFM is fel gekant om het kappen van bomen in te zetten als een bezuinigingsmaatregel: “De totale bomenpopulatie bestaat uit 50.000 bomen. We hebben het hier dus over het rooien van 20% van de gehele bomenpopulatie, dat is substantieel en voor ons onaanvaardbaar. Een boom die eenmaal gekapt is ligt plat en komt niet meer terug. Dat heeft zeer ingrijpende gevolgen voor het straatbeeld.” Het argument van het college dat bomen alleen ‘onder bepaalde voorwaarden’ gekapt zullen worden, snijdt volgens Westra geen hout: ”Met de richtlijn dat bomen die ‘onevenredig veel onderhoud vragen’ ook voor de kap in aanmerking komen kun je werkelijk alle kanten uit. En wat het kappen van zieke bomen betreft: we hebben als gemeente Skarsterlân zoveel geïnvesteerd in groen, het kan niet zo zijn dat zoveel bomen nu ineens ziek zijn.”

PvdA DFM wil niet bezuinigen op bomen’
We zien het ook in andere gemeenten gebeuren, constateert Westra: “Onder het mom van deregulering worden de kapregels versoepeld. Gesteld wordt dat alleen voor zogenoemde waardevolle bomen een kapvergunning aangevraagd moet worden. Dat gaat om een fractie van het totaal aantal bomen. Voor de kap van andere bomen hoeft geen vergunning meer aangevraagd te worden. Dit opent de deur om bomenkap in te zetten voor bezuinigingen: om zo te snijden in de onderhoudskosten. De PvdA DFM wil niet bezuinigen op bomen.”

Empatec en Pastiel
Vast staat echter dat er bezuinigd moet worden. Dat kan volgens de PvdA DFM door werknemers van Pastiel en Empatec in te zetten, in plaats van de relatief dure uitzendkrachten die het college in wil zetten. “Bijstandsgerechtigden worden momenteel op kosten van de gemeente voor het groenwerk getraind. Het zou kapitaalvernietiging zijn om hen niét in te zetten. Daarnaast is werken in het groen bij uitstek het middel voor bijstandsgerechtigden om arbeidsritme op te doen. Daarnaast zien wij in het huidige plan te veel dure managementlagen. Op deze paragraaf kan fors bezuinigd worden. Het college heeft echter, hoewel wij daar nadrukkelijk naar gevraagd hebben, geweigerd om ons de financiële aspecten van de personele paragraaf aan te leveren. Dat ontneemt ons de mogelijkheid om een alternatief te formuleren. Daarmee ondermijnt het college de lokale democratie.”

Frans Westra

Frans Westra

Geboren: 2 mei 1956 Woonplaats: Sint Nicolaasga Beroep: Opleider & ontwikkelaar Sociale Werkvoorziening Ambities: Werk en een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Weg met de mentaliteit van ‘ikke,’ ikke en de rest kan stikke’. Verder De Fryske Marren op de ‘toeristisch en recreatieve kaart’ zetten waardoor meer banen ontstaan.Als fractievoorzitter nodig ik graag iedereen uit om

Meer over Frans Westra