PVdA: veel klachten over gemeentelijk groen

2 oktober 2017

PvdA: Veel klachten over gemeentelijk groen.

De afgelopen twee  zaterdagen is PvdA de Fryske Marren de straat op gegaan, om aan inwoners te vragen wat zij graag anders zouden zien in de gemeente. Verreweg de meest gehoorde klacht is het gebrekkig onderhoud aan het gemeentelijk groen.

Veel mensen storen zich aan het vele onkruid, de perkjes die vervangen zijn door gras en het verdwijnen van bomen in de gemeente. Ook blijft afval en troep te lang liggen.

Andere punten die opgemerkt werden zijn o.a. de aanvliegroutes naar Lelystad, de trage aanleg van glasvezel in de gemeente en het verdwijnen van voorzieningen in de dorpen. De PvdA neemt alle opmerkingen mee naar haar burgertop a.s. zaterdag 7 oktober in zalencentrum Sint

Daar is iedere inwoner van de gemeente van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur welkom om ideeën aan te dragen en mee te praten over welke onderwerpen er de komende vier jaar hoog op de agenda van de gemeenteraad moeten komen. De partij zal de zeven belangrijkste punten opnemen in haar verkiezingsprogramma.