29 juni 2014

Transitie Jeugdzorg vraagt om goede samenwerking

jeugdzorg

 

Vanaf januari 2015 is de jeugdzorg een taak van de gemeente. De transitie van rijk naar gemeente is een ingrijpende en veelomvattende operatie waarbij goede communicatie van groot belang is. Het instellen van wijkteams waarin de diverse partijen hun expertises delen kan in dat proces een essentiële rol spelen. Dat concludeert Anita Dijkstra, raadslid voor de PvdA De Fryske Marren na een werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Friesland.
Op donderdag 22 mei had Anita samen met Tweede Kamerlid Lutz Jacobi een gesprek met Jeanette Nijland (directeur van Bureau Jeugdzorg), Nienke van Toor (teammanager) en Amerins Dikken (vanuit de OR). Op dit moment worden in Friesland vanuit het vrijwillige kader rond de 4000 kinderen aangemeld die hulp nodig hebben. Anita: “De verwachting van Bureau Jeugdzorg is dit het aantal meldingen toe zal nemen wanneer de hulp in de wijk plaatsvindt.”

Kennis delen
De hulp dichter bij de mensen organiseren is prima, vindt Anita. Want zo kun je problemen sneller signaleren en dat kan preventief werken. Belangrijk is dan wel dat de diverse organisaties goed samenwerken: “In Nederland zijn om die reden inmiddels op diverse plekken wijkteams gestart waarbij er vanuit verschillende sectoren mensen aanschuiven om elkaars expertise te delen. Vanuit de PvdA staan wij positief tegenover dat idee.” Jeugdzorg Friesland zegt graag aan te willen sluiten bij dit soort wijkteams. Anita: “Een goede zaak. Zo gaf Bureau Jeugdzorg aan dat het bij de eerste lijn soms ontbreekt aan expertise waardoor in een aantal gevallen problemen in een gezin zijn onderschat. Dat gebeurt niet uit onwil maar uit onwetendheid. Een partij als Jeugdzorg beschikt over veel kennis en expertise en kan daarmee veel betekenen in een wijkteam.”

Deskundigenbijeenkomst
Anita kijkt positief naar de toekomst van de jeugdzorg: “Het gesprek met Jeugdzorg Friesland was erg positief, dat geeft mij moed voor de toekomst met de kanttekening dat er een goed contact moet blijven met de betrokken organisaties.” In Smallingenland is er in het verleden een rondetafel gesprek geweest met de commissieleden en de organisaties die betrokken zijn bij de transitie Jeugdzorg. Dat zou ook een mooi initiatief kunnen zijn voor de gemeente De Friese Meren, aldus Anita: “Ik ben een voorstander van een deskundigenbijeenkomst waaraan alle betrokken organisaties uit de eerste en de tweede lijn deelnemen en waarbij ook een delegatie van de raad aanwezig is om het gesprek aan te gaan. De transitie moet in januari 2015 een feit zijn, het is dus zaak om hier op korte termijn actie op te ondernemen.”