10 september 2016

Verbouwing gemeentehuis, wat vind jij?

Het college van FNP en CDA willen het gemeentehuis Herema State in Joure verbouwen en uitbreiden. Totale kosten worden geraamd op 10,3 miljoen euro. Volgens het college is het beter voor de organisatie als alle ambtenaren onder één dak zitten. Nu zit een deel van de ambtenaren in Woudstate, als deze locatie niet meer nodig is bespaart dat 150.000 euro per jaar. De kosten van 10,3 miljoen zouden daarmee in 2085 terug zijn verdiend. Als de gemeente dan nog bestaat…. Omwonenden van Herema State zijn daarnaast bang voor parkeer problemen als alle ambtenaren daar naartoe moeten.

Binnenkort vergadert de raadscommissie bestuur en financiën over dit voorstel, de PvdA laat de wethouder graag weten hoe jij hier over denkt, dus wat vind jij?

Wil je, net als het college van CDA en FNP, het gemeentehuis verbouwen voor 10.3 miljoen?

View Results

Laden ... Laden ...