Vragen, vragen, maar het blijft stil, Frans….’

Door Wietze de Haan op 20 februari 2018

‘Regio, Laat maar zien wat voor moois wij kunnen steunen’ zo kopt de Leeuwarder Courant van vandaag 19 februari 2018. Al 3 maanden geleden is door Minister Carola Schouten aandacht gevraagd voor goede plannen en projecten vanuit de regio. Zij heeft aan budget zo’n 950 miljoen euro beschikbaar om goede plannen financieel van Rijkswege te steunen en gaat inmiddels al over tot financiering van goede plannen.Alweer maanden geleden hebben verschillende partijen waaronder de PVDA in de Raad van de gemeente de Fryske Marren een motie aangenomen waarin wordt aangedrongen op een onderzoek naar de heropening van de Lemster Rien.

Die Lemster Rien verbindt dan Lemmer rechtstreeks met het Tjeukemeer. Met het herstellen van de vaarverbinding wordt ook deels de oude vaarweg naar het Tjeukemeer hersteld. Heropening van de Lemster Rien, brengt een extra impuls aan de recreatie-en toeristen-industrie in een breed gebied van de regio en wordt met heropening van die vaarweg dan de echte waterpoort naar Fryslân. Het ligt dan op een kruispunt van vaarwegen naar het IJsselmeer, haar Friese achterland en Overijssel en draagt bij aan de optimalisering van het toeristisch product..

Inmiddels zijn we dus maanden verder en nog steeds is publiek niets bekend over de resultaten van het ingesteld onderzoek. Burgers in onze gemeente hebben de gemeente gevraagd om helderheid en aangeboden waar nodig, de gemeente te helpen. Het blijft stil.
Zijn er resultaten te noemen? Is het een haalbaar initiatief? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Wat zou het moeten kosten? Zijn er mogelijkheden? Of juist niet? Vragen, veel vragen die onbeantwoord zijn.

Het enige wat wethouder Frans Veltman op vragen omtrent de ontwikkelingen met de plannen van de Rien, liet weten was: ’We zijn verder dan dat men in de Lemmer denkt”. Hoe ver?, Wanneer is er iets bekend? Hebben de volksvertegenwoordigers in de Raad geen recht op een antwoord? Wordt de uitspraak van de Raad voldoende serieus opgepakt? Het wordt tijd dat duidelijkheid wordt geschapen over de mogelijkheden en kansen die er liggen voor de regio in ons gebied.
De vragen die er zijn, de motie die er ligt, de mist die er over het project ligt, vragen om een helder en duidelijk antwoord.

De Minister is bereid te investeren. Zo’n uitgestoken hand verdient een goed plan. Voor de economie, de werkgelegenheid, versterking van het toeristisch product en een opwaardering van de regio..
Kansen zijn er, grijp ze Frans. Laat de burger en volksvertegenwoordigers zien, hoever jullie zijn.

Wietze de Haan

PvdA Lijsttrekker Lijst 3

Wietze de Haan

Wietze de Haan

Grustk op: Als geboren Fries en “hikke en tein” in Lemmer, bemoei ik mij al jaren met “de politiek”. Een interesse die ik van huis uit heb meegekregen. Iets voor “de Mienskip” doen, was en is van belang. Ik ging de politiek in om dingen te veranderen, te verbeteren en verant-woordelijkheid te nemen. Soms is

Meer over Wietze de Haan