Sociaal domein

Voor gemeenten vormen wetten als de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening het uitgangspunt voor besluiten.De fractie van de PvdA wil dat niet alleen beoordeeld wordt op basis van de letter van de wet, maar ook gewerkt gaat worden op basis van de geest van de wet. Met als doel meer maatwerk en een beter resultaat voor de burger.