Woningbouw

De PvdA vindt het belangrijk dat er voldoende goede levensloopbestendige woningen zijn en blijven. Betaalbaar bouwen voor iedereen in dorpen en streken wordt door ons gesteund.De PvdA wil dat er meer huurwoningen worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt verbeterd en de wachtlijsten korter worden.