Zorg op maat

De Partij van de Arbeid maakt zich sterk voor goede zorg op maat. Mantelzorgers verdienen onze steun en hulp, want mantelzorgen kan zwaar zijn.De PvdA wil de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten ook in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en met oog voor de menselijke maat houden.Zorg op maat in de eigen omgeving wordt gestimuleerd.Een goede gezondheidszorg is van waarde van ieder van ons, en voor de samenleving als geheel.