Nr. 6

Dick Toornstra

Lemmer
Dick Toornstra

Over Dick Toornstra

Grutsk op: Ik ben er trots op om de inwoners van de Fryske Marren te mogen vertegenwoordigen in de Raad. Ik heb veel managementervaring in de politieke wereld bij gemeenten, bedrijven, jeugdzorg en in het onderwijs. Met eigen ogen heb ik gezien hoe het financieel mis gaat en dat er vele verkeerde keuzes worden gemaakt. Ik vind het juist mooi om het onderwijs en de zorg te koppelen en daarmee te laten zien dat het anders kan. Ook het vervoer van leerlingen is daar onderdeel van.

Het stimuleren om ouderen om actief te blijven en hun kennis en ervaringen te gebruiken bij bedrijven is onmisbaar. Daar moeten we als samenleving en gemeente meer op inzetten. Het gaat hierbij om goed te kijken en te luisteren naar de burgers/gebruikers van de zorg en het onderwijs om vanuit daar te komen met oplossingen en niet vanuit de bureaucratie.

Striidber foar: Al gaat het economisch beter met onze maatschappij, toch zijn er nog steeds groepen die onvoldoende aandacht krijgen. Grotere beslissingen worden in Den Haag gemaakt maar ook de gemeente de Fryske Marren, kan veel zaken zelf aanpakken. Ik zet me dan ook in voor de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij hebben niet allemaal de mogelijkheid om aan een baan te komen en missen daarmee de sociale contacten, inkomsten en het gevoel om onderdeel te zijn van de maatschappij. Daarnaast zijn ook de zorg en het onderwijs voor mij ook onderwerpen die veel te weinig aandacht krijgen en die mij aan het hart gaan. Tot slot zet ik mij in om onze gemeente een stabiele, vooruitstrevende gemeente te laten zijn die opkomt voor haar burger.