Jan R. de Jong

Jan R. de Jong

Over Jan R. de Jong

Ambassadeur in het zuidoosten van DFM

Ik ben dus Jan R. de Jong en ben sinds 1986 lid van onze Partij. Ik ben in de periode 1995 tot 2003 voor onze Partij lid geweest van Provinciale Staten in Fryslân. Tevens heb ik verschillende bestuursfuncties binnen de Partij vervuld en ben nu penningmeester van het Gewest Fryslân.
Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor het functioneren van onze maatschappij. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet vrijblijvend en biedt iedereen in ons land ruimte voor haar of zijn eigen mening. Juist voor dit laatste is het belangrijk dat iedereen daar juist ook haar of zijn steentje aan bijdraagt, in welke vorm dan ook. Dit kan door de zorg voor buren, een lidmaatschap van een bestuur of een andere wijze. Belangrijk in deze is, dat er ruimte is voor verschillende meningen en inzichten; dat er geluisterd wordt en dat iedereen gehoord kan en mag worden. In dit laatste ligt onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Bereikbaarheid 0513 552189