Raadslid

Johan Dijkstra

Joure
Johan Dijkstra

Over Johan Dijkstra

Grutsk op: Trots ben ik op iedereen in de gemeente die initiatief neemt om iets toe te voegen aan de gemeente. Of het nu een vereniging,  een ondernemer of gewoon een groep inwoners is die samen iets organiseren. Met elkaar zorgen zij ervoor dat we in een gemeente wonen met voldoende bedrijvigheid en levendige dorpen waar het fijn wonen is.  Ik wil me er de komende periode voor hard maken dat zij alle medewerking vanuit de gemeente krijgen.

Daarnaast ben ik als sportliefhebber trots op de verscheidenheid aan sportclubs en verenigingen in onze gemeente, op iedereen die zich daar als vrijwilliger inzet en op iedereen die daar op zijn of haar eigen niveau het beste uit zichzelf haalt.

Striid foar:  Als raadslid vind ik het belangrijk dat mensen meegenomen worden bij keuzes die hen aangaan. Als er  iets verandert in een dorp of wijk dan horen buurtbewoners daar een stem in te hebben. Baas over eigen buurt noemen wij dat. Uitgangspunt daarbij is dat je samen en in goed overleg   zaken mogelijk maakt. Maar ook dat  (in het verleden) gemaakte afspraken staan.

Ik sta voor een verbonden samenleving waarin iedereen een plek heeft.  Dat betekent dat ook de gemeente verbindend op moet treden.  Te vaak ben ik de afgelopen jaren mensen tegengekomen die zich niet gehoord of serieus genomen voelen in hun contact met de gemeente. Dat moet anders. Natuurlijk kan de gemeente niet alles oplossen en heeft ze soms meer tijd nodig, omdat we nu eenmaal rekening moeten houden met de rechten van iedereen.  Maar eerlijk en open communiceren is de basis waarop elke burger recht heeft.