Raadslid

Jur van Vegten

Balk
Jur van Vegten

Over Jur van Vegten

Grutsk Op: Als inwoner van Balk ben ik uiteraard trots op Gaasterland. Een prachtig gebied met een prachtig landschap en rijke natuur. We zijn het aan onszelf en de volgende generaties verplicht om deze schoonheid te beschermen en behouden. Ook gaat mijn hart uit naar de dorpen en het stadje Sloten, ze hebben allemaal een eigen cultuur die voelbaar is als je rondloopt, fietst of rijdt.  Met die cultuurverschillen zou de gemeente meer rekening moeten houden, en de eigenheid van mensen respecteren in plaats van bovenaf één standaard beleid uit te rollen.

Striid foar: We kennen allemaal de verhalen dat meer dan 1,1 Milj inwoners in Nederland onder armoedegrens leven. Wat dat betekent voor de kinderen in zo’n gezin wordt vaak vergeten. De PvdA gaat, als zij in het college komt, zich sterk maken om binnen onze gemeente daar een positieve wending aan te geven door die kinderen niet in de kou te laten staan.

Voor de PvdA komen de volgende periode de accenten meer te liggen bij zorg, sport- en culturele-voorzieningen, betaalbaar wonen mogelijk maken en vooral de kleine dorpen daarbij niet vergeten, behoud van scholen,  Airbnb-achtige toestanden de wereld uit helpen, toezien dat alle kinderen het lezen, schrijven en rekenen echt goed onder de knie krijgen, schuldhulpverlening, meer bevoegdheden bij Plaatselijke Belangen, inwoners serieus nemen en het leerlingenvervoer eindelijk goed regelen.

Als je kijkt naar het Sociaal Domein moeten mensen, die vaak zonder hun schuld in de problemen zijn gekomen, direct worden geholpen en hen niet eerst bedelven onder een stapel papierwerk waar ze niets van snappen. Voorop staat in de ogen van de PvdA eerst “helpen”.