Nr. 7

Marjan Jongsma

Lemmer
Marjan Jongsma

Over Marjan Jongsma

Grutsk op: Als Mem en Oate ben ik natuurlijk heel erg grutsk op mijn kinderen en kleinkinderen. Ook ben ik trots op mensen die hun nek durven uitsteken en in hun dorp een idee uitwerken waar weer anderen van kunnen meegenieten.

Ik denk daarbij aan de initiatiefnemers van de “Piterstûn” die in het voorjaar een prachtige biologische doarpstún gaan aanleggen op een braakliggend stukje groen tussen de Lijnbaan en het Turfland in Lemmer. Dit soort initiatieven maakt dat we als inwoners een echt “samenhorigheidsgevoel” krijgen en dat wil ik zoveel mogelijk stimuleren.

Striidber foar: Ik wil dichtbij de mensen staan, aanspreekbaar, zorgvuldig en open voor de geluiden vanuit de Mienskip. Voor mij betekent dat niet avonden achtereen vergaderen, maar naar de mensen toe gaan om hun mening, hun verhaal en hun zienswijze te horen, te zien en te voelen. Niet op afstand “ in Joure”, maar in de straat, in bijvoorbeeld Bantega,  Langweer en Terherne!

In het bijzonder wil ik mij inzetten voor kwetsbare mensen in onze gemeente, van jong tot oud. Ik denk daarbij aan Armoedebestrijding, uitbreiding  Kindpakket, stichting Leergeld, Mantelzorg en Ouderenzorg. Ik ga mij sterk maken om het ingezette armoede-beleid uit te breiden. Sinds augustus 2017 is er een start gemaakt met het verstrekken van het  Kindpakket. Dat het ook voor kinderen die in een gezin opgroeien waar het financieel (even) erg moeilijk gaat, mogelijk gemaakt wordt om net als hun klasgenootjes naar muziekles te gaan, te sporten, of die studieboeken te kunnen kopen, zodat zij ook die dure studie kunnen volgen.