Algemeen bestuurslid

Marjan Jongsma

Marjan Jongsma

Over Marjan Jongsma

marjanjongsma@home.nl

Ik ben Marjan Jongsma, geboren en getogen in Lemmer. Van oudsher ben ik verweven met de Partij van de Arbeid. Mijn beppe was een rooie vrouw en voorvechter van de “Blauwe Knoop”, ze groeide op bij haar omke Johannes Duim in Echtenerbrug. De Duimstraat is naar hem genoemd. Hij was fervent PvdA aanhanger. Hij hield toespraken in het openbaar, bij een dergelijk optreden werd hij door de dorpsagent aangesproken, dat hij op last van de burgemeester hiermee op moest houden. Hij pakte zijn spulletjes bijeen, liep over de brug van Echtenerbrug naar Delfstrahuizen en zette daar zijn spulletjes weer neer. “Zo,” zei hij, “hier ben ik in een andere gemeente en spreek ik mijn mensen toe”. Mijn Pake was raadslid in de vooroorlogse jaren, mijn oom Joop Jongsma deed dat in de naoorlogse jaren. Mijn moeder was lid van de jongerenvereniging “De Nieuwe Koers”. Mijn ouders zijn altijd lid geweest van de Partij. Vorig jarig heeft mijn vader, nu bijna 90 jaar, mij en mijn zus een lidmaatschap van de PvdA kado gedaan. Hij wilde het stokje graag doorgeven!

Ik stemde natuurlijk altijd PvdA, maar verder dan dat ging het toen nog niet. Jeanette Wind, voormalig raadslid, heeft mij aangespoord om actief te worden binnen de partij. Nu ben ik sinds april 2015 fractieondersteuner en ambassadeur, heel leuk werk! Ik wil het “oog en oor” zijn voor de inwoners van Lemmer en de dorpen daar omheen. Zodat we een korte lijn hebben vanuit de inwoners naar onze fractie. We horen steeds vaker dat de politiek zover van de burgers afstaat, daar wil ik graag aan werken om dat te veranderen. Mensen weer het gevoel geven dat ze gehoord en gezien worden!

Wanneer u een probleem, vraag of discussiepunt in uw straat, wijk of omgeving heeft kunt u een beroep op mij doen.