Fractievoorzitter

Wietze de Haan

Lemmer
Wietze de Haan

Over Wietze de Haan

Grustk op: Als geboren Fries en “hikke en tein” in Lemmer, bemoei ik mij al jaren met “de politiek”. Een interesse die ik van huis uit heb meegekregen. Iets voor “de Mienskip” doen, was en is van belang. Ik ging de politiek in om dingen te veranderen, te verbeteren en verant-woordelijkheid te nemen. Soms is dat nodig  In de politiek gaat het onder andere over het maken van keuzes. Ook in Uw gemeenteraad. Ook in de gemeente de Fryske Marren dus. Het Raadswerk is mij niet vreemd en ik ben er trots op dat ik het vertrouwen heb gekregen om als kandidaat en lijsttrekker voor Uw gemeenteraad, de Partij van de Arbeid te mogen vertegenwoordigen.

Uw belangen zijn gebaat bij een sterke Raad en de inzet die ik wil plegen om daar inhoud aan te geven, is reden genoeg om gemotiveerd aan het Raadswerk te beginnen. Op dit moment draag ik medebestuurlijke verant-woordelijkheid voor oa. het Museum Joure en het Museum Mar en Klif, maar ook voor het Waterschapserfgoed in Fryslân en ben ik ambassadeur van Fier, een organisatie die hulp biedt bij huiselijk geweld, seksueel geweld, mensenhandel.

Striid foar: Als bestuurder binnen verschillende organisaties en instellingen heb ik mij  steeds ten doel heb gesteld om de balans te zoeken tussen efficiënt en daadkrachtig besturen en oog hebben voor het zorgvuldig afwegen van verschillende belangen van burgers.

In deze Raadsperiode zal mijn aandacht vooral gericht zijn op: het verbeteren van de relatie tussen bestuur en burger, een krachtig economisch beleid waarbij het scheppen van werkgelegenheid en economische ontwikkeling in elkaars verlengde liggen en Kunst en Cultuur  een verrijking van “de Mienskip”  zal blijven.