7 januari 2017 | Balk

Bijzondere ledenvergadering

Op zaterdag 7 januari komen we bij elkaar voor een extra ledenvergadering i.v.m. het vaststellen van profielen en het instellen van adviescommissie. Aansluitend zal de nieuwjaarsactiviteit plaatsvinden. Beide zullen plaatsvinden in Balk, verdere informatie volgt.