Geef de jeugd een stem!

Door Wietze de Haan op 26 februari 2018

Afgelopen woensdag en donderdag waren er jeugddebatten op scholen voor het voortgezet onderwijs in Balk, Lemmer en Joure. De politieke partijen die dit keer aan de verkiezingen meedoen, waren aanwezig, uitgezonderd de NCPN. Aan de hand van stellingen werden onderwerpen behandeld en bediscussieert, die van belang zijn voor de jongeren in onze gemeente.

Een van de stellingen ging over de vraag of er een jeugdraad in onze gemeente zou moeten komen. De PvdA de Fryske Marren is voor meer invloed van jeugd op het jeugdbeleid van de gemeente. Als instelling van een jeugdraad in onze gemeente kan helpen, zullen wij dat steunen. Wat ons betreft zijn ook andere mogelijkheden bespreekbaar om de ideeën en voorstellen van jongeren in onze gemeente verder vorm te geven.

Jongeren moeten worden gehoord en met hun vaak goede ideeën moet iets worden gedaan. Maak een bv. een gemeentelijke jongeren-agenda. In zo’n agenda kunnen onderwerpen worden opgenomen die jongeren raken en waarover zij de gemeente en andere organisaties, adviseren. Onderwerpen als de jeugdwerkloosheid, alcoholgebruik, vergunningen voor activiteiten, pesten, (cultuur) onderwijs, jongeren-centra en geld voor voorzieningen en activiteiten voor jongeren, kunnen daarop een plek krijgen. Het instellen van een gemeentelijke jeugdagenda is een goed middel om de ideeën en wensen van de jeugd verder vorm te geven.

Samen maken wij de Fryske Marren.

Wietze de Haan

Lijsttrekker PVDA Lijst 3.

Wietze de Haan

Wietze de Haan

Grustk op: Als geboren Fries en “hikke en tein” in Lemmer, bemoei ik mij al jaren met “de politiek”. Een interesse die ik van huis uit heb meegekregen. Iets voor “de Mienskip” doen, was en is van belang. Ik ging de politiek in om dingen te veranderen, te verbeteren en verant-woordelijkheid te nemen. Soms is

Meer over Wietze de Haan