12 juni 2017

In memoriam Thomas Coehoorn

Afgelopen donderdag 8 juni 2017 is onze partijgenoot Thomas Coehoorn overleden, niet lang na het sterven van zijn moeder, mevrouw Coehoorn-Rottiné.

Thomas is zeer actief geweest in de Partij van de Arbeid als lid van de afdelingsbesturen Lemsterland en Fryske Marren en als fractie-assistent/commissielid en gemeenteraadslid tussen 2006 en 2013 in de voormalige gemeente Lemsterland. Thomas heeft dat werk op de voor hem typerende wijze gedaan: onafhankelijk, eigenzinnig en zich steeds bewust van de principes waarom de PvdA is opgericht: voor vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Grote woorden terwijl Thomas geen man van grote woorden en lange toespraken was. In de gemeenteraad was hij kort, duidelijk, origineel en onafhankelijk. Zo trad hij af als lid van de gemeenteraad omdat hij het niet eens was met de opheffing van de gemeente Lemsterland maar bleef niet aan de kant staan en werd lid van het bestuur van de nieuwe PvdA-afdeling De Fryske Marren. Een ding vond hij zeker goed aan de nieuwe ontwikkelingen: de Friese naam van afdeling en gemeente.

Jeannette Wind, de opvolger van Thomas in de Lemster gemeenteraad, heeft op Facebook geschreven wat velen nu denken: Thomas, rust zacht, ik ben trots je gekend te hebben.

 

Namens de fractie: Roel Kingma,

Namens het bestuur: Teunis van der Veen.