Opheffing lokaties brievenbussen in onze gemeente

27 januari 2018

De Pvda-afdeling en fractie van de gemeente Fryske Marren heeft met teleurstelling kennisgenomen van het voornemen van Post NL om een aantal van de in de gemeente geplaatste brievenbussen, te laten verdwijnen.

Het gaat om drie brievenbussen in Joure aan de Blaauwhoflaan, Iepensteinlaan en de Aukebaes. In Lemmer verdwijnen er vijf brievenbussen te weten: de Wiepke Hofstraat, Orion, Slotermeerstraat, Kadijk en Intang terwijl in Rottum de bus aan de Binnendyk wordt weggehaald, evenzo in Sint Nicolaasga aan de Huisterheide en in Sintjohannesga aan de Streek. Met ingang van 17 februari aanstaande zal dit voornemen een feit zijn, wat Post NL betreft.

Het uitgangspunt blijft volgens het postbedrijf wel dat brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij zorginstellingen en verlaagde brievenbussen blijven om die reden dan ook staan.

Het opheffen van de genoemde locaties betekent echter weer een verschraling van de dienstverlening in onze gemeente, iets wat wij in hoge mate betreuren. Er is onzerzijds begrip voor de situatie dat men door het teruglopen van het aanbod van geschreven post, efficiënter moet werken en dat dit bedrijfsmatig om keuzes vraagt, echter met het opheffen van deze locaties, wordt het gesignaleerde probleem niet opgelost. Ook de komende jaren zullen we met teruglopende geschreven post blijven geconfronteerd met alle gevolgen voor de dienstverlening in dorp en platteland.

Een en ander betekent dat wij als Pvda-afdeling en fractie een beroep doen op het gemeentebestuur/College van de Fryske Marren om in samenspelmet de VFG en/of buurgemeenten en Post NL in overleg te treden op welke wijze deze ontmanteling en verschraling van dienstverlening kan worden voorkomen c.q. gestopt.