26 augustus 2014

Pvda Friese Meren wil manifestatie tegen plannen opslag kernafval

JOURE – De opslag van radioactief materiaal in Zuid-Friese kleigebieden is volgens de Partij van de Arbeid ondenkbaar. Frans Westra, fractievoorzitter van de PvdA in De Friese Meren, wil de ongerustheid bij burgers wegnemen. ,,Er moet geen twijfel zijn dat we achterover gaan leunen. Friesland wordt geen afvalputje.” Westra kondigt daarom een partijmanifestatie aan tegen de berging van kernafval.

Door de gebieden rondom Bantega, Sneek, Terwispel en Steggerda als kandidaat opslagplekken aan te wijzen is minister Kamp ‘het water aan het testen’ zo legt Westra uit. ,,Het is daarom belangrijk dat we nu actie ondernemen en deze plannen breed afkeuren.”

Een manifestatie waarin lokale fracties schouder aan schouder staan met politici uit de Provinciale Staten en Den Haag is hiervoor volgens Westra uitermate geschikt. ,,We moeten als partij onze krachten bundelen. De burgers hebben het recht om te weten wat er gebeurt. En het is onze taak als volksvertegenwoordigers om te luisteren naar de ongerustheid die leeft onder de mensen.”

Het initiatief krijgt steun vanuit de provinciale en landelijke politiek. Statenlid Hetty Janssen kondigt aan de manifestatie mee te willen organiseren en onderstreept het belang van een brede actie.

,,Wij willen dat heel Fryslân kernafvalvrij blijft. Daarom is het belangrijk dat we alle aangewezen gebieden erbij betrekken.” Verder benadrukt Janssen dat er van nader onderzoek geen sprake mag zijn: ,,Waarom zouden we proefboringen toestaan? Als je daarmee instemt, is er geen weg meer terug.”

Ook vanuit Den Haag is er steun. Kamerlid Lutz Jacobi ziet de ondergrondse opslag van kernafval als een groot risico voor de publieke gezondheid en het milieu. ,,Meer dan 60 procent van ons grond- en oppervlaktewater wordt drinkwater. Hier mogen we geen risico’s mee nemen. Nu niet, nooit niet.”