2 juli 2017

Thema-avond Recreatie en Toerisme

“Hoe kunnen Recreatie en Toerisme in de gemeente de Fryske Marren gestimuleerd worden met behoud van landschappelijke kwaliteit?”

Dit was het onderwerp van de  thema-avond die afgelopen dinsdagavond, 27 juni 2017, door PvdA De Fryske Marren werd georganiseerd. Leden en geïnteresseerden waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De avond werd ingeleid door twee sprekers,  de Groot-ambassadeur van het Nationaal Landschap en de voorzitter van het platform Ondernemers Vereniging Recreatie en Toerisme in ‘de Fryske Marren’.

De groot-ambassadeur vertelde over het instellen van de Nota Ruimte van de overheid in 2005 waarin het landschap van Zuidwest Friesland werd uitgeroepen tot Nationaal Landschap. Het gebiedsplatform ZuidWest-Fryslân is hiermee aan het werk gegaan. Zij hebben uitgangspunten geformuleerd en een ontwikkelingsvisie geschreven, welke in het boek ‘Nationaal Landschap Zuidwest Friesland’ is gepubliceerd. Hierin wordt de diversiteit en de kernkwaliteiten van dit gebied beschreven. Er is een kansenkaart opgesteld voor dit gebied.

De voorzitter van OvRT vertelde dat de druk op het landschap en op de kernwaarden van onze gemeente steeds groter wordt. De OVRT vraagt zich steeds af hoe zij maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. Hun motto is: kijk naar de aard van de bevolking en naar onze buurgemeenten. Kijk met gezonde argwaan naar projectontwikkelaars. Houdt de lange termijn in de gaten, de werkgelegenheid en voorkom korte termijnvisie.

Na een vragenronde aan de inleiders, werd er een  levendige discussie  gevoerd.

Voorzitter, Teunis van der Veen, sloot de bijeenkomst af,  beide inleiders werden met een toepasselijk “rood” boeket bedankt voor hun inspirerende bijdrage.