Door op 6 augustus 2017

Verkiezingsprogramma nieuwe stijl

 

Op 13 juli 2017 zijn ruim 20 leden van PvdA DFM bij elkaar gekomen voor het eerste hoofdstuk van het verkiezingsprogramma nieuwe stijl.

 

 

Het eerste hoofdstuk gaat over de waarden/doelen/idealen van de PvdA De Fryske Marren. Elk lid is eerder uitgenodigd om in 100-150 woorden zijn persoonlijke visie hierop te geven. Daaruit kwamen vier thema’s naar voren die door veel leden zijn genoemd: verheffing, eerlijk, fatsoenlijk en duurzaamheid.

Deze thema’s zijn op interactieve wijze in groepen uitgewerkt, waarbij elke groep haar ideeën en opvattingen met behulp van tablets rechtstreeks kon delen. In vijf rondes, één per thema en één voor wat men verder nog kwijt wilde, zijn in totaal ruim 60 suggesties gedeeld.

Al deze inbreng is onder elkaar gezet, gebundeld en tot een lopend verhaal gemaakt. Dat als concepttekst op 30 oktober 2017 besproken zal worden, bij het vaststellen van het gehele verkiezingsprogramma.

Op 7 oktober 2017 is de volgende bijeenkomst voor het verkiezingsprogramma in de vorm van een burgertop. Op een vergelijkbare manier als 13 juli jl., met behulp van moderne techniek, is het doel om dan een concrete agenda met ongeveer zeven actiepunten voor de komende raadsperiode. Daarbij zijn niet alleen de leden maar ook andere inwoners van de gemeente welkom. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, wie mee wil doen is meer dan welkom en meer informatie volgt de komende maanden.