Standpunten

Zoeken

De gemeente

De gemeente is van het volk en voor het volk. De burger centraal, dat moet het uitgangspunt zijn. Niet horen maar luisteren en er dan iets mee doen. Dat kan beter, daarvoor gaat de PvdA, ook in deze Raadsperiode.

Lees verder

Duurzaamheid en milieu

De PvdA heeft oog voor het landschap en aandacht voor het voeren van een goed milieu beleid. De PvdA wil duurzame landbouw en een leefbaar platteland. Innovatie van bedrijven wordt gestimuleerd. We moeten alle mogelijkheden benutten als het om duurzame energie gaat en kiezen voor biodiversiteit en het behoud van ons cultuurlandschap.

Lees verder

Jeugdraad

De PvdA is voor meer invloed van jeugd op het jeugdbeleid van de gemeente. Als instelling van een jeugdraad in onze gemeente kan helpen,zullen wij dat steunen. Jongeren moeten worden gehoord en met hun vaak goede ideeën moet iets worden gedaan. Maak een gemeentelijke jongeren-agenda. Het instellen van een gemeentelijke jeugdagenda is een goed middel

Lees verder

Sociaal domein

Voor gemeenten vormen wetten als de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening het uitgangspunt voor besluiten.De fractie van de PvdA wil dat niet alleen beoordeeld wordt op basis van de letter van de wet, maar ook gewerkt gaat worden op basis van de geest van de wet. Met als doel meer

Lees verder

Werkgelegenheid

De PvdA is de partij van werk, werk,en nog eens werk. Het gaat weer beter met de economie en daarmee de werkgelegenheid. Maar nog te veel mensen staan aan de kant, de economie helpt de werkgelegenheid. De ideale situatie is een betaalde baan met een vast contract. Nu het economisch beter gaat is het moment

Lees verder

Woningbouw

De PvdA vindt het belangrijk dat er voldoende goede levensloopbestendige woningen zijn en blijven. Betaalbaar bouwen voor iedereen in dorpen en streken wordt door ons gesteund.De PvdA wil dat er meer huurwoningen worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt verbeterd en de wachtlijsten korter worden. 

Lees verder

Zorg op maat

De Partij van de Arbeid maakt zich sterk voor goede zorg op maat. Mantelzorgers verdienen onze steun en hulp, want mantelzorgen kan zwaar zijn.De PvdA wil de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten ook in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en met oog voor de menselijke maat houden.Zorg op maat in de eigen omgeving wordt gestimuleerd.Een

Lees verder