Energiezuiniger en kleine beurs. Hoe dan?

14 december 2018

Wietze de Haan en Jur van Vegten hebben namens de Fractie van de PvdA de Fryske Marren vragen gesteld aan het college.

GEACHT COLLEGE,,

Gelezen het krantenartikel in de LC van 14 december 2018 willen wij u de vraag stellen of u in navolging op de gemeente Leeuwarden ook bereid bent om mensen met een kleine beurs geld te lenen voor het energiezuiniger maken van hun woning of (als voorbeeld) het installeren van zonnepanelen te financieren?

De gemeente kan via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente geld lenen tegen een laag tarief. Met wellicht een kleine opslag kan dat voor de gemeente budgettair neutraal uitpakken.

Deze vraag ligt in het verlengde van de door de gemeenteraad aangenomen motie van de PvdA, GroenLinks en Burgerpartij op 21 november 2018 waarin de gemeente wordt opgeroepen de burgers te stimuleren om per buurt/kern een eigen energie-coöperatie op te richten waarin zij medefinancier worden van de gekozen oplossing en derhalve ook meedelen in de uiteindelijke financiële baten. Bij de uitwerking en aanpassing van de Kader Nota 2 kan dit voorstel ons inziens worden meegenomen.

Graag zien wij een positieve reactie Uwerzijds,

Duurzaamheid, geacht college

Is tegenwoordig van belang
Maar mensen moeten het wel kunnen betalen.
Wij willen u vragen of zij met uw en onze steun
Het benodigde geld bij de gemeente mogen halen.

 

Bent u dus bereid om de burger goedkoop geld te lenen
Zij lopen dan niet op hun tenen.
Help hen waar het kan, het milieu zal U dankbaar zijn
Gemeente en burger eindelijk een span.

Met deze kerstwens voor de deur
Wil de PvdA-Fractie U, onze burgers en de Raad
Een mooi en goed 2019 wensen
Samen, in innovatie, inspiratie en harmonie.

Met vriendelijke groet,

De PvdA fractie DFM
Wietze de Haan
Jur van Vegten